Nieuwsbrief

De NIEUWSBRIEF verschijnt twee per jaar en wordt ofwel op papier ofwel digitaal aan alle leden bezorgd. Heb je als lid zelf zin om artikels te schrijven, stuur ze door naar de redactie.    Redactie : vsb.vzw@gmail.com

nieuwsbrief april 2017 vs3