Kusterfgoed

Erfgoedcel KUSTERFGOED

Kusterfgoed is een jonge erfgoedcel, opgericht in 2015 om het culturele erfgoed van de kustregio veilig te stellen voor toekomstige generaties.
WAT IS DE ERFGOEDCEL?

De gemeenten Blankenberge, De Haan, Middelkerke, Bredene en Oostende sloegen de handen ineen voor de oprichting van de erfgoedcel Kusterfgoed. Ze hadden daarbij een aantal duidelijke doelstellingen voor ogen.

De erfgoedcel is een loket: iedere lokale erfgoedzorger of -liefhebber kan aankloppen voor advies over diverse thema’s zoals archiefwerking, behoud en beheer, digitalisering, educatie, ontsluiting en communicatie.
De erfgoedcel is een rots in de branding: verenigingen, instellingen en individuele personen kunnen hier terecht voor ondersteuning op inhoudelijk, financieel en logistiek vlak.

http://www.kusterfgoed.be