De Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge is  een VZW met als basisdoelstelling het verwerven van een betere kennis van de geschiedenis en het erfgoed van de stad Blankenberge in al haar aspecten om dit naar alle belangstellenden te kunnen overbrengen. (Art.2.1. van de statuten)

Een afdeling van de vereniging bestaat uit stadsgidsen die dit via wandelingen en andere activiteiten proberen te verwezelijken.

Een tweede afdeling bestaat uit leden die geïnteresseerd zijn in bovenstaande doelstelling;

  • de VSB organiseert uitstappen, bezoeken en cursussen die zowel algemene kennis als de specifieke kennis over geschiedenis en erfgoed van Blankenberge bevorderen.
  • de VSB drukt, geeft uit en verkoopt daarover brochures en andere publicaties.
  • De VSB probeert ook het sensibiliseren van het beleid en van de bevolking voor het waardevol cultureel erfgoed van Blankenberge met de bedoeling het te beschermen, te bewaren en bij voorkeur in Blankenberge te behouden.
  • Daarvoor opteert de VSB als neutrale vereniging voor culturele samenwerking, gekoppeld aan een kritische kijk.
  • Zie ook onze website KUSTERFGOED

    Bestuur

   voorzitter:

Hugo Van Loocke

  secretaris :

Geert Proot

  penningmeester:

Andreé Verheecke

  public relations:

Irène Scherpereel

  bestuursleden:

Marc Boey

Paul Defever

Ilse Coenen

           Vera Jacobs