Oude wegen naar Brugge

Oude wegen naar Brugge (fietstocht)

Fietstocht: Is het nog ver naar Brugge? Een vraag die zeker tot de 18de eeuw dikwijls werd gesteld als men de toenmalige (meestal slechte) wegen 'bewandelde'
Tot in de 19de eeuw waren er vier transportwegen tussen Brugge en Blankenberge: de Blankenbergse Vaart, de Blankenbergse Steenweg, de Blankenbergse Dijk en de Dulleweg.
Van deze wegen zijn nog heel wat landschapselementen uit de 18de eeuw en vroeger overgebleven.
Met de fiets verkennen we een gedeelte van deze wegen op zoek naar deze elementen. We rijden op wegtracees, dijkresten, langs hoeveherbergen, waterlopen, allemaal van voor de jaren 1800.
Één voor één ‘bekende’ locaties die telkens toch ‘onbekend’ blijken te zijn!

De fietstocht duurt 2 à 3 uur voor max. 15 fietsers (eigen fiets) en kost €75

Aanvragen via  ( met vermelding VSB)

Belle Epoque Centrum
Elisabethstraat 24  8370 Blankenberge
Tel. +32 (0)50 636 640
E-mail belle.epoque@blankenberge.be